ΚΥΠΡΟΣ, ΓΙΑΤΙ?

ΚΥΠΡΟΣ, ΓΙΑΤΙ?

 • Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2004 και μέλος της Ευρωζώνης από το 2008.
 • Το νομικό σύστημα της βασίζεται στο αγγλικό Κοινοδίκαιο (Common Law) με τροποποιήσεις όπως έχουν προκύψει από την ενσωμάτωση/υιοθέτηση κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ.
 • Εξελιγμένη οικονομική και επιχειρηματική υποδομή.
 • Διεθνούς φήμης φορείς που παρέχουν συναφείς νομικές, λογιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Χαμηλότερος εταιρικός φορολογικός συντελεστής εντός των κρατών – μελών της ΕΕ.
 • Η Κύπρος συνιστά την πρώτη και επικρατέστερη επιλογή ως δικαιοδοσία και επιλέγεται από επενδυτές και διεθνείς φορολογικούς σχεδιαστές, ακριβώς επειδή διατηρεί το χαμηλότερο ποσοστό εταιρικού φόρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ενιαίο ποσοστό 12,5%).
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων.
 • Ιδανική γεωγραφική θέση που συνδέει την Ευρώπη με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.
 • Πρόσβαση σε κανονισμούς/οδηγίες της ΕΕ και στα μητρώα ΦΠΑ της ΕΕ.
 • Άριστη υποδομή: αναφορικά με την επαγγελματικότητα, το θεσμικό πλαίσιο (το οποίο βασίζεται κυρίως σε αγγλικό δίκαιο) και τις υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού.  Οι τραπεζικές υπηρεσίες στην Κύπρο διατηρούν ένα από τα υψηλότερα πρότυπα. Τέλος, η Κύπρος χαρακτηρίζεται για το προηγμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και διατηρεί επίσης δύο διεθνείς αερολιμένες (Λάρνακας και Πάφου), οι οποίοι παρέχουν συνεχείς πτήσεις σε πολλούς προορισμούς.
 • Η έννοια της Εμπιστευτικότητα: προστατεύεται από τη νομοθεσία. Οι μετοχές δύνανται να κατέχονται από τους εντολοδόχους μετόχους/εμπιστευματοδόχους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία των δικαιούχων στο έπακρο. 
 • Η Κύπρος διατηρεί επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο συνθηκών προς αποφυγή της διπλής φορολογίας (DTT).  Οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν των ανωτέρω, με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικά αποτελεσματικών δομών φορολογικού σχεδιασμού, που τους επιτρέπουν να αυξήσουν τα κέρδη τους με ελάχιστες δαπάνες και γενικότερα ελαχιστοποίηση των διοικητικών και γενικών εξόδων.