ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

 

Η ύπαρξη και κατοχή ενός σπουδαίου δημιουργήματος  τέχνης επιφέρει μεγάλη ευθύνη.  Η χαρά και ικανοποίηση που φέρει ένα τέτοιο δημιούργημα, μετριάζεται από το δικό του ιδιαίτερο φόρτο και βάρος. Η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC έρχεται να προωθήσει μια εξατομικευμένη υπηρεσία η οποία προστατεύει τόσο εσάς ως αγοραστής ή πωλητής, όσο και το δημιούργημα τέχνης κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων και εξαγοράς.

Οι δικηγόροι μας τόσο στην Κύπρο όσο και οι συνεργάτες μας στο εξωτερικό, έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες να συντονίσουν όλα τα ζητήματα αγοραπωλησίας, συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου και ενδεχόμενου δανεισμού για τους πελάτες μας.  Η εργασία  μας βασίζεται στα υψηλότερα επίπεδα διακριτικότητας , φροντίδας  και  αποτελεσματικότητας.  Τέλος, εξυπακούεται πως ό, τι κάνουμε είναι πλήρως ενσωματωμένο και προσαρμοσμένο με την τρέχουσα διαχείριση των υποθέσεων σας μέσω της δικηγορικής μας εταιρεία.