ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (SHELF)

ΕΤΟΙΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (shelf)

 

Οι ετοιμοπαράδοτες  εταιρείες ή εταιρείες «shelf» όπως αποκαλούνται, είναι εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη εγγραφεί και οι οποίες είναι έτοιμες να αποκτηθούν και προς  δραστηριοποιηθούν άμεσα.  Η ύπαρξη τέτοιων εταιρειών θα διευκολύνει τους πελάτες που επιδιώκουν να ξεκινήσουν την δραστηριότητα τους άμεσα , χωρίς να περάσουν από  περίοδο αναμονής περιμένοντας την εγγραφή και σύστασης της εταιρίας.

Η δικηγορική μας εταιρεία στην Κύπρο, παρέχει τέτοιες εταιρείες σε πολλές δικαιοδοσίες, τόσο στην Κύπρο  όσο και εξωχώρια (off-shore).

 

Αδρανείς εταιρείες με καθαρό ιστορικό.

Η εταιρεία μας στην Κύπρος παρέχει τέτοιες αδρανείς εταιρείες από ένα μέχρι δέκα έτη με καθαρό ιστορικό.

Οι Αξιωματούχοι και Μέτοχοι των εταιρειών αυτών, μπορούν να αλλάξουν εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος και χωρίς καμία καθυστέρηση για την έναρξη της επιχείρησης.