ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Στην δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC πιστεύουμε ότι η παγκοσμιοποίηση και η εύκολη πρόσβαση σε ξένες αγορές, είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη επιχείρηση. 

Όπου κι αν βρίσκεται η επιχείρηση σας, μπορείτε να λειτουργείτε και να δραστηριοποιήστε  χωρίς να καταβάλλετε υπέρογκα ποσά σε χώρους εγκατάστασης γραφείων ή εργαζομένων με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εταιρική παρουσία. Η δυνατότητα εικονικού γραφείου παρέχει τέτοιες υπηρεσίες και υποδομές για να λειτουργείτε την επιχείρησή σας σε απόλυτα επαγγελματικό επίπεδο και με ελάχιστο κόστος φυσικά.

Ένα εικονικό γραφείο συνιστά συνδυασμό των  υπηρεσιών επικοινωνίας και διεύθυνσης που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες αφ’ ενός να μειώσουν το κόστος των παραδοσιακών γραφείων και αφ’ ετέρου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον επιχειρησιακό επαγγελματισμό τους.

Ένα Εικονικό γραφείο  θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για να ξεπεράσετε κάθε ανταγωνισμό στο χώρο: ένα εξατομικευμένο ζωντανό ρεσεψιόν, απάντηση κλήσεων, εταιρική διεύθυνση επιχείρησης για την αλληλογραφίας σας, ένα εξατομικευμένο τηλεφωνητή ο οποίος μετατρέπει τα μηνύματα σας σε email, αριθμό φαξ ο οποίος θα μετατρέπει κάθε ειδοποίηση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας:

  • Καλή εντύπωση! –> η δυνατότητα αυτών των υπηρεσιών δίδουν την ευκαιρία για διεξαγωγή των επιχειρήσεων σε σχέση με τους πελάτες σας, με έναν πλήρως επαγγελματικό τρόπο.
  • Εξοικονόμηση κόστους! –> το γεγονός ότι ο πελάτης δεν ενοικιάζει πραγματικό χώρο γραφείων, ενώ παράλληλα με τη χρήση εικονικών γραφείων μειώνονται τα κόστη κατακόρυφα, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα.  Συγκρίνοντας με απλώς την ύπαρξης μιας διεύθυνσης ταχυδρομικής θυρίδας  αναμφισβήτητα η ύπαρξη διεύθυνσης επιχειρήσεων σε ένα επιβλητικό κτήριο επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρήσει μια σωστή επαγγελματική εικόνα σε χαμηλές τιμές.  Παράλληλα, ένα χαμηλό κόστος εκκίνησης είναι πάντα ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό.
  • Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων/δυναμικού -> Σε αντίθεση με τη διατήρηση των λειτουργειών/εργασιών ενός ανεξάρτητου γραφείου, οι πελάτες μπορούν να βασίζονται σε εμάς για το χειρισμό ζητημάτων απασχόλησης καθώς και για τις σχέσεις με το προσωπικό του εικονικού γραφείου. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης μπορεί να είναι ήσυχος για τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες, εστιάζοντας έτσι στις κυρίως δραστηριότητες του οργανισμού του.

Ένα εικονικό γραφείο είναι εικόνα ουσίας για την επιχείρηση σας,  απεικονίζει όλη προσπάθεια της επιχείρησης σας να επεκταθεί σε άλλες αγορές , και τα οφέλη  είναι εμφανείς.  Ένα εικονικό γραφείο είναι εύκολο να δημιουργηθεί και δεν στερείται τίποτα σε σύγκριση με άλλες χώρες, ενώ παράλληλα μπορείτε να αποφύγετε υπερβολικές αμοιβές, τα έξοδα, φόρους κ.λπ.