ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΙΣΕΥΜΑΤΟΔΟΧΩΝ

 

Η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & AssociatesLLC  παρέχει συμβουλές αναφορικά με τον καλύτερο τρόπο σύστασης και διαχείρισης εμπιστεύματος, σύμφωνα με το τον Πέρι Διεθνών Καταπιστευμάτων Νόμο του 1992, προκειμένου να παρέχει μια εξατομικευμένη λύση στους πελάτες μας αναφορικά με τη διαχείριση της προσωπικής τους περιουσίας.

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για λογαριασμό των πελατών μας:

  • Ενεργούμε ως καταπιστευματοδόχοι και διαχειριστές των εμπιστευμάτων.
  • Διαμόρφωση, σύσταση και διαχείριση των καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων.
  • Συμμόρφωση επενδυτικών προαπαιτούμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων.
  • Διαχείριση δεσμών και επαφών με όλα τα συνδεόμενα τρίτα μέρη, όπως τράπεζες, εμπιστευματοπάροχοι, δικαιούχοι, λογιστές και φοροτεχνικοί/φορολογικοί σύμβουλοι.

Η ταυτότητα του τελικού δικαιούχου είναι απόλυτα εμπιστευτικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία Κυπριακού καταπιστεύματος. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δύναται να περιληφθούν κάτω από την προστασία καταπιστεύματος περιλαμβάνουν τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία, μετρητά, κοσμήματα και κάθε είδους άλλης προσωπικής περιουσίας.

Όσον αφορά την δυνατότητα κατοχής μετοχών υπό την προστασία καταπιστεύματος, αυτή στοχεύει αναμφίβολα στη διασφάλιση της ανωνυμίας του τελικού δικαιούχου.  Η κύρια ιδέα πίσω από μία τέτοια υπηρεσία καταπιστέυματος, είναι να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο και τα Πλεονεκτήματα του Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος παρακαλώ ανατρέξετε στο σχετικό άρθρο και πληροφορίες οι οποίες παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.