ΥΠΟΣΤΑΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΥΠΟΣΤΑΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αν η πραγματική διοίκηση της εταιρείας έχει έδρα την Κύπρο, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων διαφωνιών σχετικά με την φορολογική κατοικία της εταιρείας αλλά και των μερισμάτων αυτής από αλλοδαπές φορολογικές αρχές και άλλα όργανα.  Λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς εντεινόμενες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο κατά των εταιρειών οι οποίες συστήνονται με μοναδικό σκοπό την φορόαπαλλαγή, όπως τα λεγόμενα de-offshorisation στη Ρωσία, τις εκάστοτε αναφορές και εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. - OECD), η ανάγκη να υιοθετήσετε τη σωστή δομή, με επαρκείς πόρους σε σχέση με το είδος και τον όγκο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

H Κύπρος παραμένει ένα Ευρωπαϊκό κράτος με ελκυστική δικαιοδοσία για τις εταιρείες οι οποίες χρειάζονται ευρωπαϊκή έδρα , λόγω του χαμηλού συντελεστή εταιρικού φόρου, της ευνοϊκής μεταχείρισης σε ορισμένες δραστηριότητες, και γενικότερα λόγω υποδομής και τεχνογνωσίας στο σύνολο της.

Η δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC στην Κύπρο προσφέρει στους πελάτες μια καινοτόμα, μοναδική και ολοκληρωμένη λύση Κυπριακής εταιρείας με πραγματική διοίκηση και έδρα της εταιρείας στην Κύπρο.

Οφέλη από την επιλογή της AMG Law Firm στην σύσταση και δημιουργία δομής κυπριακής εταιρείας:

  • Διαφανής πάγια χρέωση.
  • Σύσταση και συγκρότηση της κυπριακής έδρας.
  • Παροχή δύο τοπικών διευθυντών (κάτοικοι Κύπρου), προκειμένου να παραβρίσκονται σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 
  • Όλες οι νόμιμες/διαδικαστικές διευθετήσεις, εγγραφή στο φορολογικό μητρώο,  άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού.
  • Τήρηση βιβλίων και λογιστικές υπηρεσίες.
  • Γενικές διοικητικές υπηρεσίες.

Εξαιρετικής σημασίας λαμβανομένων υπόψιν των νέων διεθνών κανονισμών είναι, ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης της εταιρείας να είναι η Κύπρος λαμβάνοντας υπόψιν ιδίως τα ακόλουθα:

α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης.

β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης μετόχων.

δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

ε) τον τόπο συνεδριάσεων του Δ.Σ της εταιρείας.

στ) την κατοικία των μελών του Δ.Σ.

Βασική αρχή στον οποιαδήποτε ενδεχόμενο στρατηγικό και φορολογικό σχεδιασμό διεθνών επιχειρήσεων, αναφορικά με τον τόπο άσκησης της πραγματικής διοίκησης της εταιρείας (place of effective management) είναι να βρίσκεται στην Κύπρο.

Αναμφίβολα, ένας σωστός σχεδιασμός με την χρήση Κυπριακής εταιρείας μπορεί να προσδώσει σταθερότητα και να αυξήσει την κερδοφορία μιας επιχείρησης νοουμένου ότι η οποιαδήποτε λύση δομείται  λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της φορολογικής κατοικίας όπως αυτή καθορίζεται στον εκάστοτε φορολογικό κώδικα αλλά και από τις εκάστοτε αναφορές και εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. - OECD).

Συγκεκριμένα για Εταιρικό & Φορολογικό σχεδιασμό Ελληνικών Εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων μπορείτε να διαβάσετε σχετικό άρθρο μας εδώ