ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Επαγγελματική Απασχόληση & Συνεργασίες


 Προωθούμε τις συνεργασίες και συνέργειες όπως επίσης και τις καινοτόμες ιδέες 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν με πλήρη στοιχεία της εμπειρίας και των προσόντων τους μέσω e-mail στο info@mylonas.law