ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Ο σημερινός κόσμος αλλάζει συνεχώς και εξελίσσεται.  Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής προόδου έχουν αυξήσει την οικονομική δραστηριότητα διεθνώς. 

Για να μπορείτε να ανταγωνίζεστε αλλά και να επιβιώσετε στις παγκοσμιοποιημένες αγορές του σήμερα, μια επιχείρηση πρέπει να ενημερώνεται και να συμβαδίζει με τον επιταχυνόμενο ρυθμό της φορολογικής, νομοθετικής και ρυθμιστικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο.

Η δικηγορική μας εταιρεία, παρέχει συμβουλές σχετικά με το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις υπεράκτιες και συναφείς δραστηριότητες καθώς επίσης και σε φορολογικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Κυπριακών και υπεράκτιων (offshore) εταιρειών συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών φορολογικών πλεονεκτημάτων, ανακούφιση και οφέλη που απορρέουν από την εγχώρια νομοθεσία και από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας στην Κύπρο.

Η ομάδα μας από καταρτισμένους επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς και δικηγόρους, είναι πρόθυμη να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις τις οποίες πιθανόν ζητάτε.  Στα ερωτήματά σας θα δοθεί η προσωπική μας προσοχή, ενώ η εμπιστευτικότητα θα μας διακατέχει καθ’ όλη την πορεία συνεργασίας μας.

Καλύπτουμε όλες τις πτυχές του εταιρικού και επιχειρησιακού δικαίου και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την καλύτερη δυνατή επενδυτική πολιτική.  Το γραφείο μας παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διάρθρωση των συναλλαγών μιας επιχείρησης ούτως ώστε να ανταποκριθεί στους πιο αποδοτικούς φορολογικούς στόχους της, αναφορικά με την εφαρμογή της επιλεγμένης δομής αλλά και την αναθεώρηση των υφιστάμενων δομών ελαχιστοποιώντας τη φορολογία και μεγιστοποιώντας τα λειτουργικά οφέλη.

Αυξήστε τα κέρδη σας

Για κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης, μέτοχο ή επιχειρηματία, ο απώτερος στόχος είναι να αποκομίσει κέρδη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσεγμένα και νόμιμα.  Η τρέχουσα φορολογική πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις, υποδηλώνει ότι δεν αρκεί απλώς να υιοθετήσουμε ειδικές διαδικασίες για την εξοικονόμηση φόρου που προσδοκούν την απλή σύσταση εταιριών σε δικαιοδοσίες διαφορετικές από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κατοικία του υποκειμένου στον φόρο προσώπου.  Στις μέρες μας, συνιστά μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία καθότι επιβάλλεται η αξιολόγηση όλων των πιθανών λύσεων.

Αναμφίβολα, ένας σωστός σχεδιασμός με την χρήση Κυπριακής εταιρείας μπορεί να προσδώσει σταθερότητα και να αυξήσει την κερδοφορία μιας επιχείρησης νοουμένου ότι η οποιαδήποτε λύση δομείται  λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της φορολογικής κατοικίας όπως αυτή καθορίζεται μέσα από τον ελληνικό φορολογικό κώδικα αλλά και από τις εκάστοτε αναφορές και εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. - OECD).

Για τον Εταιρικό & Φορολογικό σχεδιασμό Ελληνικών Εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.