ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ

Η δικηγορική εταιρεία ΑΜG Mylonas & Associates, LLC, παρέχει μια πολύ πραγματιστική και αποτελεσματική προσέγγιση ως προς την εμπορική και οικιστική μεταβίβαση ακινήτων. Είτε είστε αγοραστής ή πωλητής ή ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, απώτερος μας στόχος είναι να προστατεύσουμε την δική σας θέση. Δίνουμε μεγάλη προσοχή για την παροχή νομικών συμβουλών με τα υψηλότερα πρότυπα με βάση την κατηγορία του ακινήτου σας, καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι ανησυχίες από την αγορά, πώληση ή υποθήκευση του ακινήτου σας.

Συνιστά ουσιαστικό μέρος των αξιών μας, ότι κάθε εμπορική συναλλαγή ακινήτου πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον πιο έγκυρο τρόπο, χωρίς να θυσιάζεται η δέουσα σύνεση και η προσοχή στη λεπτομέρεια.

Παρέχουμε συμβουλές και βοήθεια επί ων ακόλουθων θεμάτων:

 • Αγορά και πώληση ελεύθερων και εκμισθωμένων ακινήτων
 • Συλλογικές επιχειρήσεις και άλλου είδους αναπτύξεις.
 • Ζητήματα μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή/μισθωτή
 • Εμπλοκή είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως ενοικιαστής/μισθωτής.
 • Αγοραπωλησία κατοικημένων ιδιοκτησιών.
 • Μεταβίβαση ακινήτων.
 • Επενδυτικές κινήσεις/αγορές
 • Συγκροτήματα Κατοικιών
 • Γραφεία και Βιομηχανίες
 • Εμπορικές μισθώσεις
 • Ανανέωση επιχειρησιακών μισθώσεων