ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συνήθως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργούνται αυτόματα όταν ένα πρόσωπο δημιουργεί καλλιτεχνικά και δημιουργικά έργα.  Πνευματικά δικαιώματα κατέχονται σε λογοτεχνικό έργο, επιστημονικό έργο, μουσικό έργο και έργου καλλιτεχνικής φύσεως, όπως η σύνθεση μουσικής, εκπομπές ή φωτογραφίες. Η Κύπρος έχει υπογράψει και υιοθετήσει τη Σύμβαση της Βέρνης αναφορικά με την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, η οποία εγγυάται ένα αρκετά ευρύ επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση παραβάσεων, μπορούμε να συμβουλεύσει και να σας βοηθήσουμε στους ακόλουθους τομείς:

  • Διαβουλεύσεις σχετικά με πιθανές παραβάσεις
  • Δικαστική διαμάχη σε περιπτώσεις παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων