ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο. Η στρατηγική θέση του νησιού σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και υποδομών, οδήγησαν στο να αποτελεί η  Κύπρος ένα πλήρες ναυτιλιακό κέντρο.  Λαμβάνοντας το πλεονέκτημα της «Κύπρου ως κράτος σημαίας», η Κύπρος συνιστά ένα διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο με αυξημένη ζήτηση στον τομέα των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη ναυτιλία και η δικηγορική μας εταιρεία μπορεί να βοηθήσει στους ακόλουθους τομείς:

 • Εγγραφή ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο
 • Εγγραφή σκαφών στην Κύπρο
 • Εγγραφή γιοτ στην Κύπρο
 • Παράλληλη εγγραφή πλοίου (bareboat ναυλοσύμφωνο)
 • Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου
 • Βοήθεια για Χρηματοδότηση πλοίου και θαλάσσιες ασφαλιστικές πολιτικές

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σημαίας Κύπρου

 • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος επί των κερδών που προέρχονται από Κυπριακή πλοιοκτήτρια εταιρεία, καθώς και ούτε οποιοσδήποτε φόρος επί των μερισμάτων που λαμβάνει κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένης της ναύλωσης πάσης φύσεως σκαφών).  Άρθρο 4 της Νομοθεσίας περί Εμπορικής Ναυτιλίας Ν.38(Ι)/1992).
 • Κανένας φόρος επί των μερισμάτων μιας Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας.
 • Σύμβαση Διπλής Φορολογίας με περισσότερες από 55 χώρες. 
 • Μη επιβολή φόρου επί κληρονομικών μετοχών.
 • Δεν επιβάλλεται φόρος κεφαλαιουχικών κερδών από την πώληση ή τη μεταβίβαση πλοίου ή τη μεταβίβαση μετοχών από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.
 • Χαμηλή φορολογία επί του φορτίου και άλλοι φόροι που καταβάλλονται για τέλη εγγραφής, ετήσιου φόρου φορτίου, υποθήκες κλπ.
 • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος επί των μισθών των υπαλλήλων και των μελών του πληρώματος.
 • Αναγνώριση του Πιστοποιητικού Αρμοδιότητας/Καταλληλότητας που εκδίδεται από την Κύπρο.
 • Δυνατότητα παράλληλης εγγραφής/νηολόγησης κυπριακών πλοίων και σε άλλες χώρες.
 • Γρήγορος και εύκολος τρόπος προς απόκτηση κατάλληλων πιστοποιητικών πλοίου.
 • Ελάχιστη γραφειοκρατία.
 • Πλήρης προστασία και την αναγνώριση των υποθηκών που είναι εγγεγραμμένες σε κυπριακά πλοία.

Η πόλη της Λεμεσού, όπου βρίσκεται και το γραφείο μας, χαρακτηρίζεται ως η πλέον εμπορική πρωτεύουσα της Κύπρου, ενώ το πιο σημαντικό λιμάνι της χώρας και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας βρίσκονται και τα δύο στη Λεμεσό, συνεπώς είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τους πελάτες μας.