ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Η δικηγορική μας εταιρεία σε συνεργασία με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, αναλαμβάνει υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και παρέχει συμβουλές σχετικά με την πρόληψη της απάτης, τη συμμόρφωσης με νομοθεσίες και κανονισμούς συμμόρφωσης, ζητήματα δωροδοκίας, την έρευνα, διαφθορά σε οικονομικές συναλλαγές και  εμπορικής απάτης.

Τα πεδία ενασχόλησης μας καλύπτουν:

  • Συμβουλές περί επαρκών διαδικασιών, εκτιμήσεων/αξιολόγησης κινδύνου, πολιτικές και συναφείς διαδικασίες, (έρευνα) δέουσας επιμέλειας.
  • Εσωτερικές εταιρικές διερευνήσεις, αναφορές και υπεράσπιση των εταιρειών, διευθυντικών στελεχών, διώξεις διευθυντών λόγω απάτης.
  • Συμβουλές για την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων και των εξουσιοδοτημένων γνωστοποιήσεων και η υπερασπίσεις/άμυνες σε αστική δίκη.
  • Κανονισμοί περί Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - συμμόρφωση και συμβουλές περί δέουσας επιμέλειας καθώς επίσης έρευνες για τις παραβάσεις και τα διορθωτικές/θεραπευτικές συμβουλές.
  • Εμπορική απάτη και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
  • Συμμόρφωση και πρόληψη απάτης
  • Υγεία και Ασφάλεια
  • Περιβαλλοντικές παραβιάσεις από μεταφορά / διάθεση αποβλήτων
  • Πρότυπα Συναλλαγών
  • Ασφάλεια Τροφίμων