ΠΛΟΥΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πλούτος και Περιουσία

Σε έναν πολυάσχολο κόσμο, είναι εύκολο να παραβλέψουμε τη διευθέτηση των προσωπικών μας υποθέσεων.  Στη δικηγορική εταιρεία AMG Μυλωνάς & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας αξιοποιήσουν στο έπακρο τα περιουσιακά τους στοιχεία.   Η προσέγγισή μας για τις υποθέσεις των πελατών μας έγκειται στη δημιουργία μιας βάσης για δημιουργία ευκαιριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η μελλοντική ασφάλεια δεν τίθεται, με κανένα τρόπο, σε κίνδυνο. 

Η γκάμα των υπηρεσιών μας σε ιδιώτες πελάτες περιλαμβάνει:

  • Εμπιστεύματα & Προστασία της Περιουσίας
  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Καινοτόμες Επενδυτικές Δομές
  • Σχεδιασμός Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Αγοραπωλησία Ιδιοκτησίας και Περιουσίας
  • Υπηρεσίες σε άτομα που δεν έχουν την μόνιμη τους κατοικία στην Κύπρο (domicile)
  • Διαθήκες και επικύρωση διαθηκών
  • Διαχείριση Ιδιοκτησίας σκαφών (Yacht) και αγωραπωλισία.