ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Διαχείριση χαρτοφυλακίου πνευματικής ιδιοκτησίας

Σήμερα, το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό περιουσιακό στοιχείο για κάθε επιχείρηση καθώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνιστά την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και των εμπορικών δυνατοτήτων.

Η πνευματική Ιδιοκτησία είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου καινοτομία και ιδέες να διαμορφωθούν σε δραστηριότητες με κερδοφόρο χαρακτήρα.  Εάν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μίας εταιρείας δεν προστατευθούν, ενέχει ο κίνδυνος και το ρίσκο η εταιρεία να υπάρξει θύμα αντιγραφής ή αθέμιτου ανταγωνισμού από ανταγωνιστές της στην αγορά.

 Καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Ένα νέο σύστημα φορολογίας για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει τεθεί σε ισχύ στην Κύπρο από την 1η Ιανουαρίου 2012 και το οποίο παρέχει το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Προσφέρεται λοιπόν, μια μοναδική ευκαιρία για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μιας εταιρίας σε μία ασφαλή δικαιοδοσία.  Προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ένα τέτοιο καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε στους ακόλουθους τομείς:

Εμπορικά Σήματα & Σχέδια
Ευρεσιτεχνεία
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εγγραφή της εταιρείας στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωση IP δομή)
Σύνταξη των συμφωνιών άδειας παραχώρησης δικαιωμάτων και μερισμάτων
Μεταβίβαση κυριότητας
Συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση της Δομής IP

Πνευματική Ιδιοκτησία και εξειδίκευση

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσαν αναντίλεκτα να θωρηθούν ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν τοποθετούνται και αξιοποιούνται με σωστή και μεθοδευμένη στρατηγική. Μέσα σε ένα σύνολο καινοτόμων ιδεών, μπορούμε να προστατεύσουμε και να διαχειριστούμε τα δικαιώματα αυτά προκειμένου να ενισχυθεί η εμπορική και όχι μόνο αξία της εταιρείας.  Οι ειδικευμένοι δικηγόροι ης εταιρείας μας προσφέρουν μία συνολική απάντηση/λύση από την ανάπτυξη και την εξέταση υπαρχόντων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέχρι και την καθοδήγηση προς δημιουργία μίας στρατηγικής πολιτικής και πιθανές πηγές εσόδων :

  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  • Στρατηγική διαβούλευση σχετικά με την ανάπτυξη, την εγγραφή, την αποδοτικότητα σε σχέση με τα κόστη και την τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ.
  • Ανάπτυξη στρατηγικής για επωνυμίες
  • Παρακολούθηση της αγοράς σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση/κλοπή από τρίτα μέρη.