ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Υπηρεσίες Μετανάστευσης - Άδειες Διαμονής

Στη δικηγορική εταιρεία AMG Mylonas & Associates, LLC  αντιλαμβανόμαστε το περίπλοκο περιβάλλον όπου ζουν οι επιχειρηματίες, επενδυτές και τα άτομα υψηλού πλούτου και προτεραιότητά μας είναι να εξαλείψουμε την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας με όλες τις αρχές μετανάστευσης, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να εστιάσουν στον πυρήνα της  επιχείρησης τους.

 Το δικηγορικό γραφείο μας μπορεί να σας εκπροσωπεί και να σας βοηθήσει σε ζητήματα από το Α έως το Ω για άδειες παραμονής, εργασίας καθώς και για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας. Πιο λεπτομερώς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στους ακόλουθους τομείς:

  • Κυπριακή υπηκοότητα μέσω Επενδύσεων
  • Κυπριακή υπηκοότητα μέσω χρόνιας διαμονής
  • Μόνιμη άδεια διαμονής στην Κύπρο
  • Προσωρινή άδεια διαμονής στην Κύπρο
  • Άδειας Εργασίας στην Κύπρο (για σκοπούς Απασχόλησης/Εργασίας)